СТУДЕНТИ (м/ж) и/или ДОКТОРАНТИ (м/ж): „Дизайн и разработка на мултитаргетни биологично активни субстанции за превенция и лечение на невродегенеративни заболявания”

Възможност за професионално израстване в областта на модерният лекарствен дизайн и развитие

Вие сте млади, амбициозни, желаещи да направите първите си стъпки и/или да задълбочите познанията си  в съвременният лекарствен дизайн и развитие, търсещи нови знания и професионални предизвикателства, способни да натрупате практически опит в разработването на иновативни биологично активни молекули?

Новосформираща се работна група от Секция по молекулен дизайн и биохимична фармакология към Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ при Българската академия на науките (БАН) – София търси да назначи

СТУДЕНТИ (м/ж)  и/или ДОКТОРАНТИ (м/ж)

за научноизследователска работа по проект/ изготвяне на магистърска и/или докторска работа в една перспектива и изпълнена с нови предизвикателства област на „Дизайн и разработка на мултитаргетни биологично активни субстанции за превенция и лечение на невродегенеративни заболявания”.

Нашата  научна група провежда изследвания в следните направления: (i) Моделиране, насочен синтез и биологичен скрининг на нови химични структури – пептидни миметици, белтъчни и небелтъчни аминокиселини, малки хибридни молекули; (ii) Създаване на нови ефективни биоматериали – специфични преносители на терепевтични агенти; (iii) Фармако – биохимични изследвания на биологично активни, в частност – лекарствени вещества. Ние разполагаме с иновативни технологии за първоначален лекарствен дизайн (early drug design), позволяващи бърз и високоефективен скрининг на лекарствени кандидати, както и предсказване с голяма точност на тяхната биологична активност. Работата в нашата група ще Ви даде възможност за допълнително и достойно възнаграждение, флексибилно работно време, достъп до най-съвременни технологии и международни контакти на много високо ниво.

С нетърпение очакваме Вашата автобиография и краткото Ви мотивационно писмо на посочения имайл адрес.

Bulgarian Academy of Sciences
Institute of Molecular Biology “Roumen Tsanev” – Sofia
Asoc. Prof. Tamara Pajpanova
Department of Biochemical Pharmacology and Drug Design
Acad. G. Bonchev Str. 21 • Sofia 1113 • Bulgaria
E-mails:

tamara@bio21.bas.bg

or 

ntzvetkov@gmx.de (Dr. Nikolay Tzvetkov)

Phone: +359 2 979 2662

 

СТУДЕНТИ (м/ж) и/или ДОКТОРАНТИ (м/ж): „Дизайн и разработка на мултитаргетни биологично активни субстанции за превенция и лечение на невродегенеративни заболявания”

Keywords: СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, Дизайн и разработка на мултитаргетни биологично активни субстанции, превенция и лечение на невродегенеративни заболявания.

 

Join for free INPST as a member

 

The International Natural Product Sciences Taskforce (INPST) maintains up-to-date lists with conferences, grants and funding opportunities, jobs and open positions, and journal special issues with relevance for the area of phytochemistry and food chemistry, pharmacology, pharmacognosy research, and natural product science.

 

Apply for the INPST 2018 Science Communication Award (Gold: 2000 USD / Silver: 1000 USD / Bronze: 500 USD)